Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd”

6 grudnia 2020r. zakończyła się II tura zbierania wniosków o dotację 5.000zł do instalacji fotowoltaicznej na gospodarstwa domowe. Prawdopodobnie w przyszłym roku zostanie uruchomiona III tura. Będziemy o tym Państwa informować.

Ma na celu wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dzięki niemu instalacje PV o mocy od 2 do 10kW  objęte są dofinansowaniem w formie dotacji obejmującej 50%  poniesionych kosztów, ale nie więcej jak 5 tys. za jedno przedsięwzięcie.

Wystarczy, że jesteś prosumentem, czyli wytwarzasz energię elektryczną na m własny użytek i zawarłeś umowę kompleksową, regulującą wszelkiego rodzaju kwestie związane z wprowadzeniem wytworzonej w mikroinstalacji energii elektrycznej do sieci.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r.  od pierwszego stycznia 2019 r. osoby fizyczne mogą odliczyć od podatku dochodowego wydatki poniesione na instalację paneli fotowoltaicznych.  Długo wyczekiwana tzw. „ulga termomodernizacyjna” jeszcze bardziej zwiększa opłacalność tej inwestycji. Należy pamiętać, że odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł. Jeśli kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, wówczas będzie można ją odliczyć w kolejnych 6 latach. Odliczenie od podatku ma zastosowanie, gdy rozliczamy się wg skali podakowej (18 % i 32%) a także podatku liniowego czy ryczałtu. Ulgę termo modernizacyjną wykazuje się  w załączniku PIT-O i w deklaracji podatkowej, wpisując sumę odliczeń wykazanych w PIT-O. Można z niej skorzystać również wtedy , gdy  instalacja jest sfinansowana kredytem lub pożyczką.

Co musisz zrobić ?

Skorzystać z oferty naszej firmy i czekać na odbiór gotówki. Resztą  zajmiemy się za Ciebie.

Call Now Button