365 Energy

DLA DOMU

  • Wybierz nasz zestaw i uzyskaj niezależność energetyczną
  • Przeprowadzimy Cię przez proces instalacji począwszy od odpowiedniego montażu skończywszy na uzyskaniu dofinansowania z programu
    „Mój Prąd”
  • Pamiętaj, że przysługuje Ci również możliwość odliczenia poniesionych
    kosztów od podatku dochodowego

Przykładowa wycena:
Instalacja: 5kW – koszt ok. 22 500 tys.
22 500 zł – 5 000 zł (dofinansowanie z „Mój Prąd”) = 17 500 zł
17 500 zł x 18 % (np. wg skali podatkowej 18 %) = 3 150 zł
17 500 zł – 3 150 zł= 14 350 zł
Całkowity koszt instalacji wyniesie: 14 350 zł

Instalacje mogą być montowane:

Takie instalacje składają się z dostosowanej do kąta nachylenia dachu konstrukcji. W celu jak najlepszego dopasowania mikroinstalacji pod względem technicznym udajemy się do naszych klientów, aby wykonać darmowy audyt. Możliwość zainstalowania instalacji na dachu zależy w największej mierze od usytuowania dachu względem stron świata, jego wielkości oraz zacienienia przez pobliskie konstrukcje czy drzewa. Największa efektywność paneli fotowoltaicznych na dachu osiągana jest wtedy, gdy są zamontowane po stronie południowej pod kątem 30-45 stopni.

Instalacje te są wykorzystywane do budowy dużych farm fotowoltaicznych lub w przypadku występowania skomplikowanych dachów utrudniających zainstalowanie paneli. Istota jest wówczas wielkość wolnej powierzchni gruntu, ponieważ musi być zachowana odległość między panelami. Warto zwrócić również uwagę na pobliskie plany zabudowy, aby w przyszłości nie zostało zakłócone prawidłowe funkcjonowanie naszej instalacji.

365 Energy

DLA BIZNESU

Chcesz obniżyć koszty za prąd w swojej firmie?

Nic prostszego, zadzwoń donas a my zajmiemy się całą resztą.

Korzystnym rozwiązaniem w przypadku firm jest skorzystanie z opcji kredytowania. Wówczas rata miesięczna wyniesie dużo mniej niż dotychczasowy rachunek za prąd.

Skorzystaj z tej opcji a podwyżki prądu Cię nie zaskoczą !

365 Energy

DLA ROLNIKA

Dla gospodarstw rolnych inwestujących w panele fotowoltaiczne przysługuje ulga inwestycyjna, która przyznawana jest po zakończeniu inwestycji.

Rolnik w takim przypadku może odliczyć poniesione 25% nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami od należnego podatku rolnego.

W momencie, gdy kwota ulgi nie zostanie wykorzystana przez danego podatnika, przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji.

Call Now Button