O nas

365 Energy jest firmą, zajmującą się poszukiwaniem i przekształcaniem terenów rolniczych pod elektrownie słoneczne.

Na przestrzeni ostatnich lat, odbyliśmy niezliczoną ilość spotkań z gospodarzami i właścicielami nieruchomości, zdobywając tym samym niezbędną wiedzę, na temat oczekiwań i wątpliwości związanych z konstrukcją zapisów umownych. Dzięki temu, udało nam się stworzyć dokument, którego zapisy w pełnym zakresie chronią interesy właścicieli gruntów, przez cały okres obowiązywania umowy.

Moment zawarcia umowy jest kluczowym etapem, który będzie miał swoje następstwa przez długie lata. W związku z tym, przykładamy ogromną uwagę aby już od samego początku, w należyty sposób zabezpieczyć Państwa interesy. Jesteśmy realistami i wiemy, że trudno stworzyć umowę w 100% zabezpieczającą zarówno właściciela terenu, jak i potencjalnego inwestora. Możemy Państwa zapewnić, iż naszą ambicją było stworzenie zapisów w taki sposób, aby dać Państwu poczucie bezpieczeństwa na tyle, na ile było to możliwe.

Z uwagi na przedmiot umowy, nierzadko obejmujący inwestycję o wartości kilku, bądź kilkunastu milionów złotych, w naszym wspólnym interesie leży pełne zadowolenie właściciela nieruchomości i bezpieczeństwo inwestora.

Rola 365 Energy nie kończy się na etapie podpisania z Państwem umowy dzierżawy, wręcz przeciwnie! Przez cały okres obowiązywania umowy, pozostajemy do dyspozycji gospodarzy i właścicieli gruntów, pełniąc rolę swoistego „bufora bezpieczeństwa”, zapewniając wsparcie zarówno merytoryczne, jak i prawne. Zanim dojdzie do podpisania umowy, nasi pracownicy precyzyjnie wytłumaczą i omówią jej zapisy, tak aby rozwiać wszelkie wątpliwości wynikające z treści w niej zawartych. W przypadku kiedy nadal będziecie mieli Państwo zastrzeżenia, z przyjemnością dokonamy wspólnej analizy Państwa oczekiwań i dokonamy korekty zapisów.

Wiele firm o profilach podobnych do 365 Energy, podchodzi do spraw związanych z dzierżawą terenów pod instalacje fotowoltaiczne w sposób przedmiotowy, na zasadzie jak najszybszego podpisania kolejnej umowy. W wielu przypadkach, reprezentują one duże koncerny, fundusze inwestycyjne czy inne podmioty z branży OZE, dbając o interesy „dużych graczy”, a znikomą troskę przykładając do właściciela gruntu. Przedkładając do podpisu jednostronnie brzmiące dokumenty, narażają tym samym Państwa na dotkliwe konsekwencje finansowe i prawne.

Ideą przyświecającą działalności 365 Energy jest rzetelność i pełna transparentność. Nie stosujemy zapisów „małym druczkiem”, przedstawiając jasną i klarowną umowę, zabezpieczającą Właściciela, jak również dającą swobodę realizacji inwestycji Inwestorowi. Nasza umowa to dokument oddający cały sens przedsięwzięcia, z równomiernym zachowaniem interesu obu stron, a obecność 365 Energy jako pośrednika w procesie realizacji, zabezpieczy płynny i bezproblemowy przebieg inwestycji na każdym jej etapie.

Dzięki zebranemu doświadczeniu, jesteśmy profesjonalistami w pozyskiwaniu niezbędnych decyzji organów administracji publicznej. Na skutek każdorazowej, wnikliwej analizie potencjału przyłączeniowego, jesteśmy w stanie z dużą precyzją ocenić, czy Państwa lokalizacja spełni warunki pod taką inwestycję. Mając wieloletnie doświadczenie, pokonujemy bariery często nie do przejścia przez inne firmy. Mowa tutaj o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego czy kwestii środowiskowych związanych np. z Naturą 2000. Skutecznie radząc sobie z takimi kwestiami w przeszłości, wypracowaliśmy skuteczne mechanizmy, dające gwarancje realizacji inwestycji na terenach objętych podobnymi „ograniczeniami”.

Obecnie, to czas odgrywa kluczową rolę w kwestii budowy elektrowni słonecznej. Ilość składanych, bądź wchodzących w życie nowych projektów farm fotowoltaicznych jest ogromna, zaś miejsca w sieci energetycznej z każdym dniem ubywa. W związku z tym, niezwłocznie po podpisaniu umowy, przechodzimy do formalizowania zagadnień administracyjno-prawnych, aby wspólnie móc cieszyć się z postawionej na Państwa posesji instalacji fotowoltaicznej.

Call Now Button