Dotacje unijne

Dotacje unijne

Dotacje unijne

Inwestorzy planujący budowę farmy fotowoltaicznej mogą skorzystać z programów finansowych, które mogą znacząco obniżyć koszty całej inwestycji. Pomoc w uzyskaniu dofinansowania znajduje się również w naszej ofercie. Przedsiębiorcy, którzy chcą przyczynić się do produkcji prądu za sprawą odnawialnych źródeł energii, mogą starać się o pomoc finansową z programów regionalnych, rządowych, bądź też unijnych.
Inwestycja w farmę fotowoltaiczną musi być bardzo przemyślana. Należy wziąć pod uwagę wiele aspektów.
Warto zorientować się, czy władze terenu, na którym chcemy zbudować założyć farmę nie oferuje żadnego rodzaju wsparcia finansowego w postaci dotacji w ramach programów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Ponadto warto rozpatrzeć również dotacje ministerialne i dotacje ze środków Unii Europejskiej.

Prognozy

Energia słoneczna już od kilkunastu lat jest powszechnie wykorzystywana do produkcji prądu. Jej udział w energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii cały czas bardzo dynamicznie rośnie. W latach 2007-2017 w całej Unii Europejskiej (UE-28) odnotowany został dynamiczny wzrost z poziomu 0,7% do aż 12,3%. Dane te pokazują, że fotowoltaika jest bardzo dobrym kierunkiem dla przedsiębiorców chcących budować duże farmy słoneczne, a także małych inwestorów, którym zależy na dobru środowiska oraz zredukowaniu kosztów ponoszonych na opłaty za prąd w gospodarstwach domowych.
Polska ma spory dystans do nadrobienia w sferze wytwarzania energii z OZE w porównaniu do zachodniej części Europy, dlatego też możemy być pewni, że znaczna część środków nie tylko unijnych w najbliższych kilkudziesięciu latach będzie płynęła do tego sektora, zaś dużych instalacji słonecznych będzie powstawało z każdym rokiem co raz więcej.
Jedyną barierą jest przesył energii i moce przyłączeniowe operatorów sieci energetycznych, ale zastosowanie magazynów energii, o których mówi się już od kilku lat może znacznie zoptymalizować działanie sieci i pozwoli na wpięcie większych mocy z OZE.

Call Now Button