Dokumentacja

Dokumentacja

Lokalizacja i wybór działki

Wybór odpowiedniej lokalizacji jest pierwszym i najważniejszym etapem w całym procesie posadowienia farmy fotowoltaicznej. Instalacje zasilane energią słońca muszą mieć możliwie jak najlepszy dostęp do jego promieni, dlatego decydując się na budowę, należy w pierwszej kolejności mieć na uwadze usytuowanie całej inwestycji.
Farma powinna powstać na relatywnie płaskim terenie, oraz gruncie klasy IV lub niższej. Dodatkowo, mile widziane jest, kiedy w niedalekiej odległości od inwestycji znajduje się sieć średniego napięcia lub główny punkt zasilania, tzw. GPZ.
Dzięki temu, łatwiejszym zadaniem będzie otrzymanie warunków przyłączenia oraz zawarcie umowy przyłączeniowej.
Dosyć dużą popularnością cieszą się również nieużytki rolne. Obecnie wystarczy nawet 0,6 hektara, IV lub niższa klasa gruntu oraz brak zacienienia przez drzewa i budynki.
Nie można przy tym zapomnieć o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP), i czy dany teren nie jest nim objęty. Jeżeli tak, to ewentualnie jakiego typu działalność jest w planie dla danej działki. Kluczowe na tym etapie jest to, aby najbliższy punkt przyłączenia nie był odcięty torowiskiem, autostradą, drogą krajową czy rzeką. W takich przypadkach pozyskiwanie zgody jest ryzykowne, czasochłonne i kosztowne.
Już na samym początku należy zachować dużą ostrożność, ponieważ cały trud włożony w pozyskanie niezbędnych dokumentów, może okazać się daremny. Pomimo to, 365 Energy ma na swoim koncie trudne realizacje, wymagające dużego nakładu pracy, skutecznie radząc sobie z pozyskiwaniem niezbędnych zgód pod inwestycje.

Dokumentacja i decyzje administracyjne

Cała procedura rozpoczyna się od opracowania tzw. Karty informacyjnej przedsięwzięcia (KiP). Jest to dokument (nierzadko obszerny), co determinuje złożoność naszej inwestycji. Zawarte są w nim między innymi mapki geodezyjne z koncepcją projektu oraz obszarem jego oddziaływania. Służy on dokładnemu przeanalizowaniu obszaru pod kątem środowiskowym, opisując możliwy wpływ inwestycji na środowisko, często opierając się na specjalistycznych operatach ornitologicznych, itp.
Koszt takiego opracowania waha się w granicach od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Gotowe egzemplarze składne są do odpowiednich organów, takich jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Inspektorat Sanitarny, itd.) najczęściej za pośrednictwem dedykowanej komórki w gminie, gdzie będzie zlokalizowana farma.
Po uzyskaniu odpowiednich decyzji, między innymi z w/w organów, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli złożenia wniosku o warunki zabudowy (WZ). Następnie składamy wniosek do operatora energetycznego, na którego terenie będzie zlokalizowana farma.
Czas jaki jest potrzebny na zdobycie wszystkich decyzji i złożenia wniosku o przyłączenie się do sieci energetycznej jest uzależniony od wielu aspektów, m.in.: od tego jak wiele dodatkowych wyjaśnień i operatów będą wymagały poszczególne organy, aby wydać wiążącą decyzję pozytywną. Można szacować, że przy małych farmach 1MW i idealnie wybranej lokalizacji taki czas to około 4-6mcy. Przy bardziej skomplikowanych projektach może to być nawet kilka lat.
Po uzyskaniu zgody na przyłączenie naszej farmy do sieci oraz uzyskaniu uwarunkowań z tym związanych (czas oczekiwania od 3-5mcy), możemy przystąpić do projektowania elektrowni w celu uzyskania zgody na budowę.
Pozwolenia na budowę wydaje Starostwo Powiatowe, którego komórki/wydziały dokładnie raz jeszcze przeanalizują nasz projekt pod względem np.: geologii ziemi pod naszą elektrownią, jeżeli nie sprawdziliśmy wszystkiego dokładnie na samym początku to możemy nie uzyskać zgody na budowę ze względu np. na skład lub klasę gleby i cały poświęcony czas oraz trud może pójść na marne. Jeżeli wszystkie uwarunkowania spełniamy i projekt uzyskuje zgodę na budowę to pozostają nam bardzo ważne aspekty związane z finansowaniem inwestycji oraz sprzedażą prądu.
Tutaj należy zaznaczyć, że dotarcie do tego etapu to czas około od 12 do 18 mcy, przy łatwych projektach. Przy trudnych, dużych inwestycjach może to być nawet kilka lat. Istnieją jednak różnego rodzaju uwarunkowania i sposoby dzięki czemu taki czasookres można zdecydowanie skrócić i uzyskać wszelkie decyzje w 5-12 mcy, ale ten know-how pozostawiamy dla siebie i naszych klientów.

Finansowanie budowy

Najczęściej gotowe projekty elektrowni słonecznych znajdują swoich inwestorów w sektorze funduszy inwestycyjnych, dużych firm branży OZE, prywatnych inwestorów lub powstają spółki celowe pozyskujące udziałowców chcących zainwestować w budowę. Nierzadko finansowaniem takich inwestycji zainteresowane są banki lub grupy kapitałowe. Pamiętać należy jednak o fakcie koncesji na produkcję i sprzedaż prądu, bo o tyle o ile znajdą się chętni aby wybudować elektrownię to z pewnością nie „wyłożą” pieniędzy, nie mając pewności na ich zwrot.

Produkcja i sprzedaż prądu

Aby podjąć się produkcji prądu elektrycznego w ramach działalności gospodarczej, należy uzyskać odpowiednią koncesję. Szczegółowe warunki zawarte są w ustawie Prawo energetyczne. Mając dodatkowo warunki przyłączenia, występujemy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o uzyskanie koncesji na produkcję energii z odnawialnego źródła. Po otrzymaniu takiego upoważnienia, rejestrujemy się na giełdzie TGE (Towarowa Giełda Energii).
Na koniec pozostaje uruchomienie i odbiór farmy fotowoltaicznej przez firmę energetyczną i nasza elektrownia może rozpocząć swoją działalność.
Od momentu dzierżawy do etapu rozpoczęcia budowy elektrowni słonecznej mija sporo czasu, więc warto już na samym początku przygotować właściciela nieruchomości, że pierwsze opłaty za dzierżawę wpłyną najszybciej po około 1,5 roku do 2 lat przy bardzo optymistycznej wersji. Najczęściej jednak trwa to dłużej.

Dodatkowe finansowanie

Inwestorzy planujący budowę farmy fotowoltaicznej mogą skorzystać z programów finansowych, które mogą znacząco obniżyć koszty całej inwestycji. Pomoc w uzyskaniu dofinansowania znajduje się również w naszej ofercie. Przedsiębiorcy, którzy chcą przyczynić się do produkcji prądu za sprawą odnawialnych źródeł energii, mogą starać się o pomoc finansową z programów regionalnych, rządowych, bądź też unijnych.
Inwestycja w farmę fotowoltaiczną musi być bardzo przemyślana. Należy wziąć pod uwagę wiele aspektów.
Warto zorientować się, czy władze terenu, na którym chcemy zbudować założyć farmę nie oferuje żadnego rodzaju wsparcia finansowego w postaci dotacji w ramach programów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Ponadto warto rozpatrzeć również dotacje ministerialne i dotacje ze środków Unii Europejskiej.

Prognozy

Energia słoneczna już od kilkunastu lat jest powszechnie wykorzystywana do produkcji prądu. Jej udział w energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii cały czas bardzo dynamicznie rośnie. W latach 2007-2017 w całej Unii Europejskiej (UE-28) odnotowany został dynamiczny wzrost z poziomu 0,7% do aż 12,3%. Dane te pokazują, że fotowoltaika jest bardzo dobrym kierunkiem dla przedsiębiorców chcących budować duże farmy słoneczne, a także małych inwestorów, którym zależy na dobru środowiska oraz zredukowaniu kosztów ponoszonych na opłaty za prąd w gospodarstwach domowych.
Polska ma spory dystans do nadrobienia w sferze wytwarzania energii z OZE w porównaniu do zachodniej części Europy, dlatego też możemy być pewni, że znaczna część środków nie tylko unijnych w najbliższych kilkudziesięciu latach będzie płynęła do tego sektora, zaś dużych instalacji słonecznych będzie powstawało z każdym rokiem co raz więcej.
Jedyną barierą jest przesył energii i moce przyłączeniowe operatorów sieci energetycznych, ale zastosowanie magazynów energii, o których mówi się już od kilku lat może znacznie zoptymalizować działanie sieci i pozwoli na wpięcie większych mocy z OZE.

Call Now Button