Home

Farmy fotowoltaiczne na terenie całej Polski

Posiadasz grunt?
Wynajmij go nam i zarabiaj

Szukamy działek:
– o powierzchni min. 1ha
– najlepiej IV,V,VI klasy gruntu
– z drogą dojazdu
– niezacienionej przez wysokie drzewa lub budynki

Proponujemy:
– od 10.000 zł do 15.000zł za 1ha/ rok
– czynsz dzierżawny waloryzowany o wskaźnik inflacji

Formularz zgłoszeniowy:

Sprawdzimy możliwość posadowienia farmy na Twojej działce i poinformujemy Cię o rezultatach.

  Najczęściej zadawane pytania:

  Czas dzierżawy to 29 lat, okres ten związany jest m.in. z gwarancją modułów fotowoltaicznych, która wynosi 25 lat.

  Tak, Wydzierżawiający uprawniony jest do korzystania z Nieruchomości w części niezajętej na potrzeby elektrowni słonecznej, pod warunkiem, że w żaden sposób nie będzie to kolidowało z budową, eksploatacją ani późniejszą rozbiórką elektrowni słonecznej, ani też nie będzie wpływało negatywnie na jej efektywność.

  Tak, Wydzierżawiający może sprzedać lub wydzierżawić, pozostałą część nieruchomości, lub działki sąsiadujące z posadowioną farmą fotowoltaiczną w trakcie trwania umowy.

  W wypadku, gdy na skutek prac budowlanych na Nieruchomości, zniszczeniu ulegną płody rolne lub zasiewy, Dzierżawca zobowiązuje się do zwrotu ich równowartości na rzecz Wydzierżawiającego według średnich cen skupu takich płodów / zasiewów w danym regionie.

  Tak, Dzierżawca jest uprawiony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz dowolnej osoby trzeciej bez konieczności uzyskania na to dodatkowej zgody Wydzierżawiającego.

  Tak, czynsz będzie waloryzowany co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  Tak, Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę z następujących przyczyn:

  1) w przypadku używania przez Dzierżawcę przedmiotu Umowy do celów innych niż określonych w Umowie,

  2) w przypadku zwłoki Dzierżawcy w płatności czynszu.

  Czynsz dzierżawny będzie płatny od momentu rozpoczęcia robót budowlanych w systemie  do 10 stycznia każdego roku z góry a za rok rozpoczęcia budowy najpóźniej w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia robót budowlanych proporcjonalnie do ilości pozostałych dni do końca roku.

  Po wygaśnięciu umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest na własny koszt doprowadzić grunty do stanu pierwotnego, który opisany zostanie w protokole sporządzonym w dniu rozpoczęcia prac budowlano-montażowych.

  Nie, Dzierżawca obejmuje nieruchomość z prawem do używania i pobierania pożytków do celów związanych z rozwojem (projektowaniem), budową i eksploatacją farmy fotowoltaicznej.

  Nie, to Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od dzierżawionej nieruchomości oraz wszelkich innych opłat publicznoprawnych związanych z działalnością Dzierżawcy, które mogą wyniknąć w trakcie trwania umowy.

  Nasze realizacje

  Warto wiedzieć

  Innowacje

  Działalność charytatywna

  Fotowoltaika | fotowoltaika Piła | fotowoltaika | firmy w Pile | fotowoltaika pilski | fotowoltaika 365 | Energy | fotowoltaika na domu Piła | fotowoltaika | pv sunny pro | fotowoltaika montaż Piła | panele słoneczne Piła | panele słoneczne pilski | panele słoneczne firma w Pile | fotowoltanika Piła | Fotowoltanika firmy w Pile | fotowoltanika montaż | panele lg | panele jasolar | panele jinko solar | pv lg | pv jinko solar | koszt instalacji pv | koszt instalacji panele | koszt instalacji fotowoltaika | koszt instalacji fotoltanika Piła | panele słoneczne na dachu Piła | panele Risen | panele tw solar | falownik solis | mój prąd Piła | gwarancja na panele | panele na dachu Piła | 356 energy | 356 energia | 369 energy | 369 energia | 367 energy | 367 energia | pv Piła | pv na dachu Piła | pv pilski | klakulator pv | kalkulator 365 energy | energia przez cały rok | darmowa energia piła | fotowoltaika dla domu | fotowoltaika dla biznesu | fotowoltaika dla rolnika | fotowoltaika dla domu Piła | fotowoltaika dla biznesu Piła | fotowoltaika dla rolnika Piła | fotowoltanika dla domu |  fotowoltanika dla biznesu | fotowoltanika dla rolnika | obniżenie rachunku za prąd | dotacje na panele | czyste powietrze fotowoltaika | czyste powietrze fotowoltanika | rozliczenie dotacji mój prąd | farmy pv | dokumentacja pv | dzierżawa gruntu pod panele | instalacja fotowoltaiczna na kredyt | instalacja fotoltaniczna na kredyt | panele na kredyt | leasing pv | leasing dla domu | leasing dla biznesu | qxm | Fotowoltaika qxm | qxm piła | Fotowoltaika Piła | qxm zielona energia | pv monitor | nie płać za prąd | prąd ze słońca | energia ze słońca | 365energy Oze | 365energy projektowanie | farmy pv piła |  elektrownie słoneczne | najlepsze panele | wysoka jakość paneli | 320w | 280w | dotacje unijne OZE| dotacje dla rolników | dotacje dla przedsiębiorców | pilska energia | energia ze słońca Pila | prąd za darmo | prąd za darmo piła | darmowy prąd | monterzy Pv | monterzy Fotowoltaika | fotowoltanika Piła | fotowoltanika za darmo | fotowoltanika dla domu | fotowoltanika dla rolnika | 365energy aleja piastow |  365energy Al. Postów piła | zabezpiecz się w kryzysie | zabezpiecz się | instalacje pv Piła | instalacje pv na dachu | tanie instalacje pv Piła | niezależność energetyczna Piła | obniż rachunki za prąd Piła | fotowoltaika online Piła | magazyny energii Piła

  Call Now Button